در نظر گرفتن و آگاهی از نکات حقوقی بین موجر و مستاجر برای جلوگیری از بروز مشکلات اهمیت زیادی دارد. هم موجر و هم مستاجر  باید در مورد این نکات اطلاعات کافی داشته باشند. در این مطلب از سایت آگهی ملکی فایل املاک مهمترین نکات حقوقی موجود میان موجر و مستاجر را بررسی خواهیم کرد, و در مقاله دیگری از فایل املاک به صورت جداگانه در خصوص قوانین سرقفلی و حقوق مالک و مستاجر در سرقفلی پرداخته ایم. مهمترین نکات در قرارداد اجاره یکی از مهمترین نکات حقوقی بین موجر و مستاجر در قرارداد اجاره...