در این مقاله از فایل املاک به پاسخ سوال زمین یا ملک طلق به چه معناست,  پرداختیم و سعی کردیم تمامی پرسش های شما درباره این موضوع را پاسخگو باشیم.

زمین یا ملک طلق به مالی گفته می شود که مالک آن می تواند در آن به هر شکلی دخل و تصرف ایجاد کند. مثلا می تواند زمین یا ملک را اجاره بدهد، به فروش برساند و یا به شخص دیگری ببخشد. در ادامه پاسخ کامل تری به سوال ملک یا زمین طلق به چه معناست؟ خواهیم داد.

معنای لغوی کلمه طلق :

معنی لغوی کلمه طلق (دارای کسره زیر حرف طا) به معنای حلال است. معانی کامل تر و دقیق تر این کلمه می تواند خالص و روا باشد. طلق به معنی چیزی است که کس دیگری در مالکیت آن شریک نباشد. از طرفی کلمه طلق به معنای رهایی نیز استفاده می شود مثل کلمه طلاق.

به طور خلاصه زمین یا ملک طلق به چه معناست؟

زمین یا ملک طلق یا آزاد، ملکی است که به غیر از قیود قانونی، قیود دیگری برای تصرف در ملک توسط مقامات قانونی و یا از راه عقود و ایقاعات به وجود نیامده باشد.

برای پاسخ به سوال زمین یا ملک طلق به چه معناست؟ ابتدا بررسی می کنیم که به چه املاکی ملک طلق گفته نمی شود؟

قابل ذکر است که در ملک طلق فقط بحث کمیت مطرح است و کیفیت ملک مورد بحث نیست.

1.املاکی که دارای چند مالک هستند و به نوعی اشتراکی هستند. ملک طلق به ملکی گفته می شود که کل شش دانگ به نام یک نفر باشد و صاحب ملک شریک نداشته باشد.

2.اگر ملکی فقط شامل عرصه یا فقط شامل اعیان باشد، ملک طلق نمی باشد. این وضعیت می تواند در شرایط خاص مانند زمین های وقفی به وجود آید. ملک طلق شامل عرصه و اعیان است. بیشتر ملک های مسکونی در شهرهای بزرگ عرصه و اعیان دارند. عرصه به معنای زمینی است که روی آن ساختمانی بنا نشده باشد. اعیان شامل اموال غیر منقول روی زمین می شود. مانند خانه، آپارتمان، چاه و... در ملک طلق مالک زمین مالک خانه هم خواهد بود. در زمین های وقفی زمین می تواند متعلق به یک نفر باشد ولی صاحب ساختمان ساخته شده روی زمین کس دیگری باشد.

3.وثیقه های قراردادی و قضایی ملک طلق به حساب نمی آیند.

4.وثیقه های قانونی ملک طلق محسوب نمی شوند.

5.ملک مورد انتقال در سند صلح ملک طلق نمی باشد. انتقال گیرنده در سند صلح تا زمان معینی حق انتقال ملک به شخص دیگری را ندارد.

سند صلح چیست؟

صلح به معنای سازش می باشد و دو معنای متفاوت دارد:

1.عقد صلحی که می تواند جای قراردادهای دیگر را بگیرد. برای مثال اگر بخواهید منزلی را به فرزند خود واگذار کنید می توانید از قرارداد صلح به جای قرارداد خرید و فروش استفاده کنید. در این نوع قرارداد هم شما می توانید ملک را به مالکیت فرزند خود در آورید و به او بفروشید ولی دیگر احکام خاص خرید و فروش در این قرارداد جاری نيستند و احکام متفاوت عقد صلح در این موقعیت حاکم هستند. مبایعه نامه و صلح نامه با هم متفاوت اند همان طور که احکام بیع از احکام صلح متفاوت اند اما در بعضی موارد نتایج یکسانی دارند.

2.عقد صلحی که برای خاتمه بخشیدن به اختلاف حقوقی افراد در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد. برای مثال فرض کنید کسی برای اینکه به ماشین او زده اید، از شما شکایت می کند. شما در این موقعیت با او توافق می کنید که در صورت پرداخت فلان مبلغ به عنوان هزینه تعمیر، فرد از شکایت خود بگذرد.

ارکان عقد صلح در زمین یا ملک طلق به چه معناست؟

مصالح: شخصی که ملک خود را تحت عنوان صلح به دیگری می دهد.

متصالح: کسی که ملک را از متصالح می پذیرد.

مال الصلح: ملکی که به عنوان صلح داده می شود. صلح ممکن است مجانی صورت پذیرد و یا این که مال با ارزشی در قبال چیزی که ارزش آن ناچیز است، صلح شود. این نوع صلح را صلح محاباتی می گویند.

صلح نامه در زمین یا ملک طلق به چه معناست؟

ممکن است در معاملات ملک و املاک از صلح نامه استفاده شود. چنانکه بیان شد صلح نامه می تواند برای خاتمه دعوا و اختلاف مورد استفاده قرار گیرد یا اینکه برای انتقال ملک به کار گرفته شود. یعنی نیاز نیست حتما دعوایی در میان باشد و معاملات ملک و خرید و فروش و اجاره هم می تواند در قالب قرارداد صلح واقع شوند.

صلح نامه ملکی انواع مختلفی دارد. خرید و فروش، صلح منافع و یا اجاره ملک از انواع صلح نامه های ملکی هستند. طی این قراردادها مصالح می تواند از متصالح هزینه ای دریافت نماید و یا اینکه صلح مجانی صورت بگیرد.

انواع قرارداد صلح در زمین یا ملک طلق به چه معناست؟

انواع قرارداد صلح املاک و اموال 3 قسم هستند:

1.صلح عمری: در قرارداد صلح عمری مصالح مدت زمان مالکیت و بهره برداری از ملک یا زمین خود را مشخص می کند که تا پایان عمر خود و یا شخص دیگری باشد.

2.صلح رقبی: صلح رقبی مانند حق انتفاع است و به این شکل است که مصالح برای صلح ملک به متصالح بازه زمانی مشخصی برای مثال 6 ماه و یا 1 سال و... را مشخص می کند.

3.صلح سکنی: اگر مال الصلح سکونت گزیدن در یک مسکن باشد، می تواند به مدت یک عمر و یا هر مدت تعیین شده دیگری باشد.

حالا که صبحت از قرارداد شد, جا دارد اشاره ای کنیم به یکی از قراردادهای معروف به نام قرارداد جعاله که در فایل املاک به آن پرداخته ایم و میتوانید به مراجعه به مقاله قرارداد جعاله چیست اطلاعات جامعی در رابطه با این قرارداد نیز به دست آورید.

شرایط صلح در زمین یا ملک طلق به چه معناست؟

صلح در مواردی حاصل می شود که:

1.هر دو طرف صلح یعنی مصالح و متصالح باید اهلیت داشته باشند و عاقل و بالغ باشند تا بتوانند عقد صلح را جاری کنند.

2.با اختیار و میل خود بخواهند که صلح کنند و فرد دیگری آن ها را به عقد قرارداد صلح مجبور نکرده باشد.

3.حاکم شرع مصالح و متصالح را منع کرده باشد.

جمع بندی

ملک طلق به ملک آزاد و رها گفته می شود. به عبارت حقوقی، ملکی که در رهن و یا اجاره و وثیقه نباشد، و یا اینکه موقوفه نباشد. در چنین صورتی مالک می تواند هر تصرفی در ملک انجام دهد زیرا ملک آزادانه در اختیار اوست. چنین زمین یا ملکی را که شش دانگ و کامل در اختیار مالک است را ملک طلق می گویند.