گزارش
پرسش
ما سال 1400 یک ملک نوساز قولنامه کردیم و قرار بود 9 ماه بعد برای گرفتن وام به بانک معرفی بشیم. اما بعد از گذشت 1سال خبری از معرفی نشد و فهمیدیم سازنده سند مادر ملک را برای ضمانت وام یک شخص دیگه به بانک داده و پول وام را ...

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
0
ناشناس 2 سال 0 پاسخ ها 2 مشاهده 0

گزارش
پرسش
سلام حدود 4 سال پیش من تصمیم به خرید یک واحد گاوداری 100 رأسی از یه شخصی کردم این گاوداری 150 میلیون تومان از بابت تسهیلات به بانک کشاورزی بدهکار بود قرار بر این شد اون شخص 20 میلیون تومان بگیره کنار بره تا من با بانک طرف حساب شوم ...

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
0
ناشناس 2 سال 0 پاسخ ها 2 مشاهده 0

گزارش
پرسش
با سلام اینجانب دادخواست ابطال سند و وکالت تفویض شده با وکالت باطله داده ام به دلیل اینکه تمام وکالت های تفویض شده سر منشاش وکالت باطله بوده و طرف مقابل در قبالش دادخواست الزام به تنظیم سندی که اینجانب دادخواست ابطال داده ام داده حال ميخواستم برای اثبات وقوع ...

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
0
ناشناس 2 سال 0 پاسخ ها 5 مشاهده 0