قرار عدم استماع دعوی در تنفیذ صلحنامه و الزام به تنظیم سند رسمی

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

با سلام و احترام
اینجانب به اسناد صلحنامه عادی مبنی بر مصالحه ی قطعه زمینی علیه وراث مصالح به خواسته تنفیذ صلحنامه و الزام به تنظیم سند رسمی طرح دعوی کردم. در زمان تنظیم صلحنامه ملک به نام مصالح بوده اما پس از آن به افراد دیگری منتقل شده است. در جلسه اول رسیدگی دادگاه رای عدم استماع دعوی صادر کرده به این استناد که«با عنايت به اين که پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان حسب پاسخ استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ارسنجان به نام آقایان ….. می باشد و با توجه به اين که مالکين فوت نموده اند عليهذا خواهان می بايست دعوا را به طرفيت کليه وراث مالکين طرح می نمود که چنين ننموده است لذات دعوا به کيفيت قانونی مطرح نشده است و دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آيين دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می گردد» این در صورتی است که دعوی تنفیذ و الزام به تنظیم سند باید به طرفیت شخصی که صلحنامه را امضا کرده و یا وراث آن مطرح می شد که همین کار را کردیم و صاحبان فعلی پلاک ثبتی سمتی در این صلحنامه ندارند و در زمان دعوی خلع ید سمت پیدا می کنند. سوال این جاست که در دعوی تنفیذ صحلنامه و الزام به تنظیم سند رسمی چه کسی باید طرف دعوی باشد و آیا صاحب فعلی پلاک باید طرف دعوی باشد؟ آیا در صورت طرح دعوی علیه صاحب پلاک ثبتی با مصالحه نامه تعارض بین سند عادی و رسمی ایجاد نخواهد شد؟ آیا منظور از این رای این است که فقط باید علیه صاحبان پلاک فعلی طرح دعوی شود یا اینکه به خواندگان اضافه شوند؟ ماده قانونی برای اعتراض به تجدید نظر و تفهیم مسئله چیست؟

در حال بررسی 0
ناشناس 2 سال 2022-08-19T14:31:06+04:30 2 پاسخ 4 مشاهده 0

پاسخ ها ( 2 )

  0
  2022-08-19T14:31:54+04:30

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  شما علاوه بر این که علیه وراث مصالح که فوت شده است و طرف دعوا قرار بگیرند مالکین فعلی پلاک‌ثبتی نیز بایستی جزء خوانندگان قرار گیرند

  0
  2022-08-19T14:32:25+04:30

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  با درود وراث و دیگر مالکین سابق نیز طرف دعوا قرار گیرند

ارسال یک پاسخ