حق پارکینگ

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

ساختمان محل زندگی من 4عدد حق پارکینگ دارد که من ماشین ندارم و یکی از همسایه ها بدون اجازه من دوسال است استفاده میکند شکایت کرده ام ولی دادیار مربوطه گفت اگر در محل مشخص شده پارکینگ شما نیست مشکلی ندارد ماشین را بیاورد و در پارکینگ در جای دیگر بگذارد ایا این حق را دارد با اینکه حق پارکینگ ندارد و از محل دیگر پارکینگ استفاده میکند درحال حاضر 4خودرو پارک میکنند در صورتی که من وسیله ندارم ولی حق پارکینگ دارم ممنون از راهنمایی شما

در حال بررسی 0
ناشناس 2 سال 2022-08-19T15:15:08+04:30 2 پاسخ 15 مشاهده 0

پاسخ ها ( 2 )

  0
  2022-08-19T15:15:46+04:30

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  شما صرفاً نسبت به پارکینگ مشخص شده در سند تان حق اعتراض دارید ولا غیر .اما چنانچه همسایه شما از مشاعات برای پارکینگ استفاده کند باید توسط هیئت امنا یا مدیر ساختمان شکایت شود.

  0
  2022-08-19T15:16:14+04:30

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  با سلام، شما نسبت به سایر پارکینگ ها سمتی ندارید که شکایت کنید و یا دادخواست حقوقی بدهید.ایشان حق استفاده ندارد لیکن اگر در مشاعات پارک می کند مدیر ساختمان و یا صاحب آن پارکینگ حق طرح دعوا دارند.

ارسال یک پاسخ