تقاضای پرداخت هزینه تعمیراتی بیشتر

گزارش
پرسش

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن

اذرماه پارسال یکدستگاه اپارتمان خریداری نمودم. و در نواحی راهروها و راه پله و سقف پارکینگ رطوبت مشاهده نمودم. که گفتند فاضلاب مشکل داشت و برطرف شده. بعداز مدتی اعلام نمودند نشت اب در واحد شما وجود دارد. که با اعزام کارشناس باهزینه شخصی منتفی شد اما بعداز مدتی اعلام شد اسانسور خراب و فاضلاب از لوله اصلی پس میزند که هر واحد مبلغ معینی پرداخت تا مشکل برطرف شود. بعد از چندین ماه علیرغم پیگیریهای من و پاسخی دریافت نکردن اعلام شد مبلغ 630 هزارتومان دیگر بابت خسارت وارد شده توسط مالک قبلی که زمانیکه واحد را بازسازی نموده اند و باعت خراب شدن لوله گردیده است منکه مالک جدید ساختمان هستم پرداخت نمایم. لطفا بفرمایید
باتوجه به عدم اطلاع رسانی در زمان انجام تعمیرات به من و اینکه اشکال بوجود امده را به رویت و تایید من نرساندند و علاوه بر ان حتی اگر اشکال فوق توسط مالک قبلی بوجود امده باشد پس از گذشت یکسال از زمان تحویل اپارتمان ایا هزینه های تعمیراتی با مالک جدید است یا بعهده مالک قبلی است. ضمن اینکه رطوبت ایجاد شده خسارتهایی هم به داخل واحد من وارد نموده است و بارها هم اعلام کرده بودم که لوله های فاضلاب رطوبت داده است تا نسبت به انجام تعمیرات اقدام گردید. و ایا انجام تعمیرات مشاع بعهده کلیه مالکین ساختمان نمیباشد.

در حال بررسی 0
ناشناس 2 سال 2022-08-19T15:27:04+04:30 1 پاسخ ها 34 مشاهده 1

پاسخ ( 1 )

  0
  2022-08-19T15:27:55+04:30

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پاسخ باید گزارش شود.

  گزارش
  لغو کردن

  مطابق قوانین و عرف آپارتمان نشینی در زمانی که مالک قبلی قصد تخلیه واحد را داشته مدیریت ساختمان می بایست کلیه حسابها مانند شارژ و هزینه ساختمان را با وی تصفیه مینمود
  و شما نیز می بایست این تصفیه را از مالک قبلی مطالبه میکردید

ارسال یک پاسخ