گزارش
پرسش
باسلام، ما یه زمین کشاورزی به مساحت 2هکتار با چاه آب دارای پروانه بهره برداری اجاره دادیم پسر عموم، پسر عموم بجای کشت زمین آب چاه رو فروخته و کنار چاه ما چاه دیگه ای غیر قانونی کنده و از آب شیرآب هم استفاده کشاورزی کرده و اجاره رو به ...

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
در حال بررسی 0
ناشناس 2 سال 1 پاسخ ها 57 مشاهده 0

گزارش
پرسش
مغازه ای بابت اجاره دادم پس از چند روز مستاجر در فکر پس دادن می باشد که در اجاره نامه قید شده است یک سال غیر قابل فسخ میباشد البته در اجاره نامه قید شده است در صورت عدم گرفتن پروانه اجاره نامه فسخ میباشد که برای گرفتن پروانه مشکلی ...

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
در حال بررسی 0
ناشناس 2 سال 2 پاسخ 15 مشاهده 1