گزارش
پرسش
با سلام ملکی که در رهن بانک است خریداری کردم بخشی از ثمن معامله مبلغ وام است که اقساط ان برعهده اینجانب است، فروشنده به دلیل افزایش قیمت ملک از دادن وکالت خودداری میکند و اینجانب با توجه به ماده133 برنامه توسعه ششم دادخواست الزام به تنظیم سند با حفظ ...

لطفا خلاصه ای بنویسید که چرا میخواهید این پرسش را گزارش کنید

گزارش
لغو کردن
در حال بررسی 0
ناشناس 2 سال 1 پاسخ ها 5 مشاهده 0